Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaKomunikatyW dniu 20 marca 2019 r. o godz. 11:00 rozpocznie się
w Powiatowym Inspektoracie weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3,
szkolenie dla osób chcących prowadzić ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny.


Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią (zmiana)


Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią.


Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego dla zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią. PDF Word

Oświadczenie lekarsko-weterynaryjne dla zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.
PDF Word

W dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 rozpocznie się
w Powiatowym Inspektoracie weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3,
szkolenie dla osób chcących prowadzić ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny

UWAGA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII ZAPRASZA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ NA SPOTKANIA


Urząd Gminy w Długołęce w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
Urząd Gminy w Kobierzycach w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
Urząd Gminy w Jordanowie w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00
Urząd Gminy w Kątach Wrocławskich w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00


Przedmiotem spotkania będzie omówienie nowych obowiązków wynikających z konieczności zabezpieczenia Waszych gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń.
UWAGA !! - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Apel do hodowców trzody chlewnej.
Uwaga właściciele zwierząt gospodarskich powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia!
Przypominamy o konieczności sporządzenia rocznego spisu stada.
dodatkowe informacje
Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2017 poz.546).W związku ze wzmożonym przemieszczaniem się osób ze zwierzętami towarzyszącymi Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje ogólne zasady obowiązujące w Krajach Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje na stronie www.wetgiw.gov.plUWAGA - ZMIANA - wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI).
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków traci moc Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków , Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu, na podstawie §1 ust. 2 lit. a, b, e wyżej wymienionego rozporządzenia przypomina o nakazie : utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wiecej>>

Informuję, że otrzymane z PIW PIB Puławy w dniu 16.02.2017 r. w godzinach popołudniowych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u łabędzia, znalezionego w dniu 14 lutego br. na terenie jazu Janowice położonego przy miejscowości Jeszkowice w gminie Czernica.

Informuję, że otrzymane z PIW PIB Puławy w dniu 02.02.2017 r. w godzinach popołudniowych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N5 (grypa ptaków) u łabędzia, znalezionego w dniu 30 stycznia na terenie żwirowni położonej między miejscowościami Byków i Januszkowice w gminie Długołęka.

W dniu 27.01.2017 r. wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u łabędzia, znalezionego na stawie przy ul. Koszykarskiej (Pilczyce).

Informuję, że otrzymane w dniu 24.01.2017 r. w godz. popołudniowych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u dwóch kolejnych martwych łabędzi, które zostały znalezione:
 • okolice Żabiej Kładki Wyspa Bielarska
 • rzeka Oława okolice mostu Rakowieckiego
oraz jednej mewy śmieszki podjętej z fosy miejskiej przy Podwalu koło konsulatu niemieckiego


Informuję, że otrzymane w dniu 20.01.2017 r. w godz. popołudniowych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u dwóch kolejnych martwych łabędzi, które zostały znalezione:
 • na rzece Odrze w okolicy Wyspy Bielarskiej (podobnie jak pierwszy łabędź),
 • w zbiorniku wodnym na terenie Parku Stanisława Tołpy.
Przypominamy, że wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka.
W związku z powyższym zostają podtrzymane zalecenia wydane w poprzedniej informacji z dnia 20.01.2017 r.
Dodatkowo zaleca się ograniczenie ruchu a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w Parku Stanisława Tołpy.
Nadmieniam ponadto, że do chwili obecnej nie zgłoszono więcej (poza zidentyfikowanymi wcześniej) przypadków martwych ptaków mogących być nosicielami wirusa H5N8.Informuję, że w dniu 19.01.2017 r. na terenie Wrocławia został stwierdzony pierwszy przypadek wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków). Zarażony tym wirusem był martwy łabędź, który został wyłowiony z rzeki Odry w okolicy Wyspy Bielarskiej.


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków nie jest groźny dla człowieka.
Cechuje się natomiast dużą odpornością na działanie czynników środowiska, w związku z czym łatwo i szybko rozprzestrzenia się w otoczeniu. Dlatego zaleca się:

 • ograniczenie ruchu a zwłaszcza spacerów ze zwierzętami w okolicach Wyspy Słodowej i Bielarskiej,

 • a w celu ograniczenia powstawania skupisk ptactwa wstrzymanie się z dokarmianiem dzikiego ptactwa wodnego, na terenie całego Wrocławia.


Ponadto przypomina się o obowiązku bezwzględnego przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które między innymi nakazuje właścicielom drobiu i gołębi:

 • trzymanie ptaków w zamknięciu,

 • rejestracji swoich hodowli u Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu.


Dotyczy to także posiadaczy nawet jednej kury czy gołębia.
Przypadki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kormoranów a także większych skupisk padłych kaczek, łysek, siewek, perkozów, mew) należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu - telefon 713479820.
Wszelkie aktualne informacje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach internetowych
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii www.wroc.wiw.gov.pl
oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii www.wroc.piw.gov.pl.UWAGA wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI).
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu, na podstawie §1 ust. 2 lit. b wyżej wymienionego rozporządzenia przypomina o nakazie zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wiecej>>

Informacja dla hodowców drobiu.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.Co to jest gorączka Q ?

Gorączka Q jest chorobą zakaźną występującą u zwierząt domowych, dzikich oraz ludzi

Czynnikiem etiologicznym zoonozy jest drobnoustrój Coxiella burnetti.

Badania monitoringowe wprowadzone w Polsce od 2010 r., wskazują, że patogen obecny jest zarówno u bydła jak i owiec oraz kóz.
Wzmożony handel międzynarodowy zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego zwiększa ryzyko wprowadzenia do Polski populacji zakażonych sztuk bydła, z obszarów, gdzie stwierdzane są ogniska tej choroby.
Coxiella burnetti jest bardzo odporna na działanie czynników chemicznych i fizycznych, przez co charakteryzuje się dużą przeżywalnością w środowisku ( duża oporność na wysychanie, wilgoć, wysoką lub niską temperaturę, co sprzyja długotrwałej przeżywalności w powietrzu, na skórze, wełnie i słomie.
U ludzi najczęściej infekcja drogą aerogenną, rzadziej przez uszkodzoną skórę i przewód pokarmowy.
Patogen u zwierząt najczęściej lokalizuje się w płucach, gruczole mlekowym, jądrach, w węzłach chłonnych, głównie nadwymieniowych oraz w macicy i łożysku.
Brak typowych objawów klinicznych u zwierząt!! (podwyższona kilkudniowa ciepłota wewnętrzna ciała, stan zapalny gałek ocznych. Na istnienie choroby u zwierząt wskazywać może fakt licznych zachorowań u ludzi w tym samym środowisku z objawami przypominającymi ostrą grypę.
Częściej dochodzi do przedwczesnych porodów i poronień u zwierząt.
U ludzi gorączka Q najczęściej spotykana jest u pracowników rzeźni, zakładów futrzarskich oraz u lekarzy weterynarii.

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZNIE

Brak określonych zasad w Polskim prawodawstwie.
Choroba podlega obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o ochronie zdrowia i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.)
Rozpoznanie serologiczne jest utrudnione za sprawą wprowadzonych od 2013 roku szczepień.

ROZPOZNANIE MOŻLIWE JEDYNIE DZIĘKI BADANIOM LABOLATORYJNYM !!

ZALECENIA

1. Zwierzęta zdrowe

 • okresowe badania serologiczne zwierząt

 • kwarantanna dla sztuk wprowadzonych do stada

 • niewprowadzanie do stada zwierząt pochodzących ze stad, gdzie odnotowano aktywne ognisko gorączki Q do momentu, gdy w badaniach mleka i/lub wymazów z dróg rodnych metodą qPCR uzyskuje się wyniki +

 • informowanie o szczepieniach w stadzie, z którego pochodzą wprowadzone zwierzęta

 • zwalczanie kleszczy i gryzoni

 • utrzymywanie właściwych warunków zoohigienicznych2. Zwierzęta zakażone

 • eliminacja zwierząt, u których stwierdzono infekcję potwierdzoną objawami klinicznymi, dodatnimi wynikami serologicznymi i potwierdzeniu metodą redl-time PCR ubój zwierząt w rzeźni

 • zachowanie procedur w rzeźniach ( środki ostrożności w stosunku do personelu, procedury dezynfekcyjne)

 • po każdym poronieniu zabezpieczenie łożyska i przesłanie go do KRL.

 • powiadomienie właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz podmiot skupujący mleko.


POSTĘPOWANIE Z MLEKIEM

Surowe mleko pochodzące od zwierząt, u których obserwuje się objawy kliniczne jako nienadające się do spożycia lub produkcji środków spożywczych dla ludzi. Poddaje się je obróbce termicznej, równoważnej procesowi pasteryzacji, może być wykorzystane do skarmiania zwierząt utrzymywanych wyłącznie w tym gospodarstwie. -surowe mleko od pozostałych zwierząt w stadzie może być dostarczone do zakładu przetwórstwa pod warunkiem poddania go dalszej obróbce termicznej równoważnej pasteryzacji np. do produkcji mleka UHT.


NA TERENIE POWIATU WROCŁAWSKIEGO NIE STWIERDZONO PRZYPADKÓW GORĄCZKI Q U PRZEŻUWACZY.

UWAGA OD 07.04.2015r NOWY FORMULARZ
„Realizacja krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonelli – "DRÓB BADANIA WŁAŚCICIELSKIE”


Od dnia 07.04.2015r. w ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu zacznie obowiązywać nowy formularz „Realizacja krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonelli – "DRÓB BADANIA WŁAŚCICIELSKIE”. Z tym dniem zostanie on również umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (http://wroc.wiw.gov.pl) w zakładce głównej ZHW oraz na stronie pracowni. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie zleceń i dostarczanie ich wraz z próbkami przeznaczonymi do badań (zlecenia muszą być podpisane przez Klienta). Konieczne jest wypisanie pełnych danych płatnika niezbędnych do wystawienia faktury (nazwa, NIP), nr telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące badanej próbki. Jednocześnie informuje się, że zlecenia będą dostępne w formie papierowej w poszczególnych Punktach Przyjmowania Próbek w Laboratorium. ZHW we Wrocławiu zwraca się z prośbą o ciągłe monitorowanie aktualności ww. dokumentów. Daty obowiązywania mogą się zmieniać w zależności od potrzeb. Wszelkie informacje dotyczące zmian będą umieszczane na ww. stronie internetowej. ZHW we Wrocławiu ma prawo odstąpić od wykonania badania w momencie braku wymaganych danych na zleceniach, przekazania nieaktualnego formularza zlecenia oraz gdy stan próbki jest niezgodny z wymaganiami laboratorium (umieszczonymi na stronie http://wroc.wiw.gov.pl). Przepraszamy za utrudnienia wynikające ze względów proceduralnych, prosimy o wyrozumiałość i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

UWAGA - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Informacja dla osób utrzymujących i zajmujących się trzodą chlewną oraz lekarzy weterynarii na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą przeniesienie na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń oraz wadze ryzyka przeniesienia tej jednostki chorobowej do Polski w drodze nielegalnego przywozu z państw trzecich produktów ( zwłaszcza żywności ) pozyskanych z trzody chlewnej.

Materiały szkoleniowe

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowo-informacyjne dla hodowców i producentów świń
Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń
Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii
Afrykański pomór świń materiały szkoleniowo-informacyjne dla lekarzy weterynarii
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE
INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie CRP – Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw - Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż "Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych CRP CENTRALNEGO REJESTRU PRZEDSIEBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza Weterynarii. Rejestr wszystkich podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej (z indywidualnym niepowtarzalnym numerem weterynaryjnym) jest prowadzony i na bieżąco aktualizowany bez jakichkolwiek opłat.

Aktualny wykaz podmiotów nadzorowanych przez Inspekcje Weterynaryjną jest dostępny na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii: http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=3913.Ubój poza rzeźnią - wskazówki dla rolników. więcej....
Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) zgodnie z rozporządzeniem (WE) 853/2004
Informacja dla Rolników i Prywatnych Lekarzy Weterynarii dotycząca dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt gospodarskich. więcej....
W dniu 20 listopada 2018r. o godz. 10:00 rozpocznie się
w Powiatowym Inspektoracie weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3,
szkolenie dla osób chcących prowadzić ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny.
Właściciele zwierząt, które skaleczyły człowieka zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia się ze zwierzeciem do lekarza weterynarii.
Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Zespół ds. spraw higieny materiału biologicznego i ochrony zwierzat

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2019 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
   2749 odwiedzin Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl